שכונת אפק, קרית ביאליק

המתחם כולל 422 יח"ד קיימות המיועדות לפינוי במסגרת הפרויקט.
הפרויקט נמצא בשלבי חתימות על הסכמי פינוי בינוי ותכנון.

  • מיקום: קרית ביאליק
  • יחידות דיור קיימות: 422
  • ייזום: חברת אילה א.ג.מ. ייעוץ נדל"ן בע"מ וחברת ב.ס.ט. ייזום בע"מ