רח' בר מוחא ופרץ, נשר

המתחם כולל 75 יח"ד קיימות בחמישה בניינים.

תכנון המתחם מקודם במסגרת הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור).

הפרויקט נמצא לאחר דיון שולחן עגול ולפני הפקדת התב"ע לתנאי סף ולאחר חתימת הרוב הדרוש על הסכמי פינוי בינוי.

  • מיקום: נשר
  • יחידות דיור קיימות: 75
  • ייזום: קבוצת משה חדיף