רח' אדמונד פלג, חיפה

המתחם כולל 156 יח"ד קיימות בשלושה בניינים בני 40 יח"ד כל אחד ובניין נוסף הכולל 36 יח"ד.
הפרויקט נמצא לאחר חתימת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות על הסכמי פינוי ולקראת הגשת התב"ע לועדה לתכנון ובניה.

  • מיקום: חיפה
  • יחידות דיור קיימות: 156
  • יזם: י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ