שכונת נווה דוד, חיפה

המתחם כולל 574 יחידות דיור קיימות המיועדות לפינוי במסגרת הפרויקט.

הפרויקט נמצא בשלבי חתימות בעלי דירות על הסכמי פינוי בינוי ותכנון התב"ע מול עיריית חיפה.

  • מיקום: חיפה
  • יחידות דיור קיימות: 574
  • ייזום: הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל וחברת י.ח. דמרי ייזום ופיתוח בע"מ