שיכון צבא קבע, קרית ים

המתחם כולל 224 יחידות דיור קיימות המיועדות לפינוי במסגרת הפרויקט.

התב"ע אושרה למתן תוקף ולאחר חתימת הרוב הדרוש על הסכמי פינוי בינוי. הפרויקט נמצא בשלבי רישוי.

  • מיקום: קרית ים
  • יחידות דיור קיימות: 224
  • ייזום: הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל