מהו הליך פינוי בינוי

הליך פינוי בינוי הינו חלק ממדיניות התחדשות עירונית אשר נועדה לתת פתרון למספר בעיות עיקריות. בין היתר, המדיניות נועדה לטפל בבעיה של אי עמידות של מבני מגורים ישנים בפני רעידות אדמה (לרוב, מדובר בבניינים שנבנו לפני שנת 1980). בעיה נוספת שקיימת במבנים הישנים הינה היעדר מיגון בפני טילים, דהיינו היעדר ממ"ד (מרחב מוגן דירתי).

 
בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי ע"י הממשלה מבוצעת בדרך כלל הריסת המבנים הישנים ובנייה מחדש של שכונה צפופה יותר ובעלת תשתיות משופרות. יודגש כי המבנים החדשים שנבנים במסגרת הפרויקט עומדים בכל התקנים החדשים, הנוגעים בין היתר לעמידות בפני רעידות אדמה ולמיגון דירות בפני טילים. לרוב, הפינוי כרוך בפינוי של התושבים שגרו במקום, לפחות בדיור חילופי, בין אם באותו מתחם ובין אם באזור אחר.

בסופו של פרויקט פינוי בינוי, הדיירים הוותיקים מרוויחים דירה חדשה ומרווחת, שכונה מחודשת, מתקנים משותפים חדישים ברמה גבוהה, כמו גם רווח כלכלי השווה להפרש שבין ערך הדירה החדשה שלהם לערך הדירה הישנה, בלא שהשקיעו מכספם הפרטי בפעולת ההשבחה.
 
פנה אלינו למידע נוסף

תמ"א 38 (תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה)

מסלול שנקבע בתכנית מתאר ארצית שאושרה ב-2005 שמטרתה חיזוק מבנים שנבנו לפני 1.1.1980 נגד רעידות אדמה באמצעות מתן תמריצים כלכליים בדמות הגדלת זכויות בנייה.

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת"י 413, נכנס לתוקף בשנת 1975. לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה, שכן רק במועד זה נקבעו בתקנות התכנון והבניה החובה לבנות לפי תקן 413. עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן גבוהה יחסית.

מטרתה של תמ"א 38 היא לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת, ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם. התמריץ העיקרי לבעלי הבתים הנובע מהתוכנית הוא הענקת זכויות בנייה (לצורך מימון החיזוק). באזורים שבהם ערך הקרקע גבוה יצרה תמ"א 38 גל של יוזמות, כך שבעלי דירות ובתים מקבלים הצעות רבות לחיזוק מבנים במסגרת תוכנית המתאר.

כדאיות הפרויקט נובעת מהאפשרות להוסיף למבנה יחידות דיור חדשות, בקומת עמודים (ככל וקיימת), וב- 2.5 קומות נוספות. כמו כן מאפשרת התכנית הרחבת הדירות הקיימות בשטח של עד 25 מ"ר לכל יחידת דיור. התכנית מעניקה פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה (חוק מיסוי מקרקעין, שבח ורכישה, תיקון 62-הוראת שעה התשס"ח 2008) ופטור מהיטל השבחה (חוק התכנון והבניה, תיקון מס 96, התשע"א 2011).

 
למידע נוסף צור קשר